دوره ها

دوره های برگزار شده

دوره آموزشی سئو

نام دوره : آموزش سئو

زمان برگزاری : پنجشنبه ها

ساعات: 16 ساعت

نام مدرس: حجت مسگری

محل برگزاری: مرکز رشد دانشگاه شاهد

آزمون :ندارد

مدرک: ندارد(در آینده)

دروه آنلاین : در حال آماده سازی

آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی

نام دوره : کارگاه طراحی سایت بدون کدنویسی

زمان برگزاری : پنجشنبه

ساعات: 5 ساعت

نام مدرس: فاطمه صمدی

محل برگزاری: مرکز رشد دانشگاه شاهد

دروه آنلاین : در حال آماده سازی

آزمون : ندارد

مدرک: ندارد (در آینده)